Co warto wiedzieć o substancji czynnej pinoksaden?

W każdym środku ochrony roślin, za efekt biologiczny odpowiada jedna lub więcej substancji czynnych. To od ich właściwości zależy spektrum zwalczanych agrofagów, szybkość działania, czy też wpływ następczy po ich aplikacji. W zwalczaniu chwastów wykorzystywane jest wiele różnorodnych związków chemicznych sklasyfikowanych przez HRCA (Herbicide Resistance Action Committee) w grupach, składających się z substancji czynnych o tych samych mechanizmach działania. Jedną z nich jest substancja czynna pinoksaden, której przyjrzymy się bliżej w poniższym materiale.

Informacje podstawowe

Substancja biologiczne czynna pinksaden sklasyfikowana jest przez HRAC w grupie 1, dawniej była to grupa A 0 inhibitory ACCazy. Pobierana jest przez liście chwastów i następnie szybko przemieszcza się w roślinie do merystemów pędów i korzeni, powodując natychmiastowe działanie na poziomie komórek i tkanek. Jednak wizualny efekt działania produktu na poziomie rośliny może być widoczny dopiero po kilkunastu dniach po aplikacji.

Objawem działania substancji czynnej jest zahamowanie wzrostu oraz przebarwienie liści przechodzące w chlorozy i nekrozy.

Niewielka liczba produktów

Często o popularności substancji czynnej decyduje liczba zarejestrowanych produktów, jednak w przypadku pinoksadenu tak nie jest. Ponieważ jest ona kojarzona głównie z jednym środkiem Axial 50 EC, który jest dostępnych tu https://osadkowski.pl/produkt/axial-50-ec-1l--s-72782. Analogicznym produktem do wymienionego jest Fraxial 50 EC. Produkt ten dodatkowo wchodzi w skład zestawu handlowego SunPak.

Zgodnie z rejestrem środków ochrony roślin z dnia 19.02.2024 prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce jest zarejestrowanych 14 herbicydów zawierających substancję czynną pinoksaden. Z czego 10 jest jednoskładnikowych, natomiast 4 to mieszaniny formulacyjne z piroksulamem, florasulamem i kodinafopem.

Po co stosować pinoksaden?

Herbicydy jednoskładnikowe, zawierające substancję czynną pinkosaden przeznaczone są do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych w zbożach. Analiza zarejestrowanych obecnie i w przeszłości środków ochrony roślin wskazuje, że produkt zwalcza skutecznie poniższe chwasty jednoliścienne:

  • miotłę zbożową
  • wyczyńca polnego
  • chwastnicę jednostronną
  • owies głuchy
  • włośnice
  • wiechlinę zwyczajną 
  • życice

Szerokie spektrum zwalczanych chwastów jednoliściennych w połączeniu z bardzo wysoką skutecznością chwastobójczą powodują, że produkt jest często stosowany w zbożach ozimych i jarych.

W jakich uprawach można stosować?

Substancja czynna wykazuje bardzo wysoką selektywność w stosunku do najważniejszych gatunków zbóż, dlatego może być aplikowana w pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu ozimym i jarym, życie oraz pszenżycie.

Nie należy wykorzystywać jej do zwalczania chwastów jednoliściennych w owsie, ponieważ zwalcza najbliższego "kuzyna" owsa siewnego- owies głuchy, a tym samym spowoduje uszkodzenie rośliny uprawnej.

Kiedy stosować?

Substancja czynna pinoksaden może być stosowana w ochronie chwastobójczej zbóż ozimych zarówno jesienią, jak i wiosną. Wybierając termin aplikacji jesiennej, należy wziąć pod uwagę, sposób jej pobierania przez chwasty — skutecznie będzie zwalczać tylko chwasty jednoliścienne, które skiełkowały.

Opierając wybór momentu aplikacji tylko o fazę rozwojową rośliny uprawnej, może być stosowany jesienią już od fazy 1. liścia właściwego zbóż, aż do zahamowania wegetacji. Natomiast w okresie wiosennym, zabieg można rozpocząć po wznowieniu wegetacji i prowadzić do fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 37).

Pinoksaden ma bardzo niską minimalną temperaturę stosowania, ponieważ działanie wykazuje już temperaturze powyżej 0°C, a maksymalną efektywność osiąga już powyżej 5°C. W związku z tym jest chętnie wykorzystywany do wczesnowiosennych zabiegów herbicydowych, ponieważ w tym okresie miotła zbożowa już skiełkowała. Substancja czynna jest często elementem programów ochrony herbicydowej zbóż, w których łączona jest z herbicydami dedykowanymi do zwalczania chwastów dwuliściennych.