Dziś w powiatowym „Chemiku” podczas uroczystości niepodległościowych odbyło się ślubowanie klas I mundurowych. Po tej uroczystości w czytelni nastąpiła prezentacja książki Marcina Dziubka pt. „Niezłomni wrześniowych dni. Losy Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”. Wydanie publikacji Stowarzyszenia Auschwitz Memento było możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Oświęcimskiego.

Powiat Oświęcimski na obu tych wydarzeniach reprezentowała Teresa Jankowska, członkini zarządu powiatu. W swoim przemówieniu dyrektor szkoły, Jacek Stoch przypomniał wydarzenia poprzedzające odrodzenie niepodległej Rzeczpospolitej po 123 latach niebytu jako państwa. W trakcie uroczystości wyrażono nadzieję, że większość uczniów klas mundurowych, którzy dziś złożyli ślubowanie, w przyszłości powiększy szeregi Wojska Polskiego.

Po zakończeniu tej części akademii, w szkolnej czytelni rozpoczęła nastąpiła prezentacja książki Marcina Dziubka, nauczyciela w powiatowym “Chemiku,” pt. „Niezłomni wrześniowych dni. Losy Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim”.

Wzięli w nich udział m.in. Jadwiga Lewicka i Barbara Reimschüssl – córka i synowa ppor. Zygmunta Reimschüssla, dowódcy 2 plutonu w 3 kompanii ON “Kęty”, który poległ 4 września 1939 r. w bitwie pod Rajskiem, oraz Jan Skrzypek – syn dowódcy Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” kpt. Jana Skrzypka.

O wyjątkowości oświęcimskiego batalionu Obrony Narodowej świadczy chociażby fakt, że w jego szeregach znalazły się dwa pokolenia Polaków, połączonych wspólnym charyzmatem niepodległości – mówi autor książki, Marcin Dziubek.

Jedno z tych pokoleń o niepodległość walczyło na frontach Wielkiej Wojny, w Legionach Polskich i wojnie polsko-bolszewickiej. Drugie ,wychowane już w wolnym kraju, kultywowało pamięć i pielęgnowało ten wielki dar niepodległości z jakiego mogli korzystać i utożsamiało się z nim. W jednym szeregu stawali nauczyciele, rolnicy, górnicy i rzemieślnicy, kawalerowie i ojcowie rodzin, młodzi i starzy, zawodowi wojskowi, rezerwiści i ochotnicy, którzy pojmowali patriotyzm w sposób wyjątkowy. Dla nich honor był honorem, a nie wyświechtanym, mało znaczącym sloganem, zaś obowiązek wobec Ojczyzny stawał się najwyższym zobowiązaniem.

Swoją wojenną epopeję podkomendni kpt. Jana Skrzypka rozpoczęli już 1 września w Kobiórze na Śląsku – mówi Paulina Wądrzyk, prezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento.

Żołnierze, którzy zasadniczo mieli wykonywać zadania pomocnicze, rzuceni zostali na pierwszą linię obrony, a po wycofaniu, stanowili straż tylną dywizji, bronili przepraw, odbijali miejscowości zajęte przez przeciwnika. Ponad dwadzieścia dni walk dowiodło wartości bojowej ludzi w których wcześniej powątpiewano, kwestionowano sens istnienia formacji w której służyli – dodaje.

Historia żołnierzy oświęcimskiego batalionu to historia niezłomności w dążeniu do realizacji celów którym się poświęcili – zauważa Bogdan Wasztyl, przewodniczacy Rady Programowej Stowarzyszenia Auschwitz Memento i redaktor wydania. – Wielu z nich rozpoczynając we wrześniu walkę w obronie suwerennego bytu Ojczyzny, kontynuowało ją jeszcze długo po formalnym zakończeniu wojny. Angażowali się w działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej, w powojennym podziemiu niepodległościowym, walczyli z zakłamywaniem i przemilczaniem historii przez komunistyczny aparat propagandowy, domagając się prawdy i godnego upamiętnienia czynów bojowych wrześniowej armii.

Książka Marcina Dziubka przedstawia historię Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” od momentu powstania w 1937 roku poprzez udział w wojnie obronnej aż do formalnego rozformowania jednostki.

Tło dla głównego wątku opracowania stanowią losy garnizonu Wojska Polskiego w Oświęcimiu od 1919 do 1939 roku oraz organizacji paramilitarnych działających w mieście i okolicznych miejscowościach. Wielkimi atutami opracowania są liczne – niepublikowane dotąd – fotografie, mapy poglądowe, relacje oraz biogramy żołnierzy i oficerów oświęcimskiego batalionu Obrony Narodowej, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Chronologicznie, opracowanie obejmuje również wojenne losy wielu żołnierzy, zaangażowanie w działalność konspiracyjną i zderzenie z powojenną rzeczywistością pełną prześladowań ze strony służb bezpieczeństwa PRL i propagandowym napiętnowaniem ich jako winnych klęski w wojnie obronnej.

Książka wypełnia lukę w historii Ziemi Oświęcimskiej. Do tej pory dzieje wojskowości na terenie obecnego powiatu oświęcimskiego oraz udziału miejscowych żołnierzy rezerwistów w walkach wojny obronnej nie były tematem szerszych opracowań historycznych. Informacje, jakie pojawiały się w dotychczasowych opracowaniach, były rozproszone, nieusystematyzowane i traktowane jako epizodyczne.

Opracowanie „Niezłomni wrześniowych dni – losy baonu Obrony Narodowej „Oświęcim” skierowane jest do szerokiego odbiorcy. Cenne informacje odnajdą w niej zarówno regionaliści oraz miłośnicy militariów i dziejów polskiego oręża.

Marcin Dziubek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku historia. Od 2002 roku uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum w Bielanach i w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu.

W 2005 roku został prezesem Towarzystwa Miłośników Bielan, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” i współprowadzący Izbę Regionalną w Bielanach. Inicjator upamiętnienia mieszkańców Parafii Bielany pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej w formie tablicy pamiątkowej oraz żołnierzy Zgrupowania Partyzanckiego AK „Sosienki” w formie pomnika.

Autor kilkunastu publikacji książkowych z zakresu historii regionalnej m.in.: „Z dziejów Bielan” (2005’), „Kult Chrystusa Cierpiącego w Bielanach” (2006’), „Batalion Obrony Narodowej Oświęcim 1937-1939” (2008’), „Niezłomni z oddziału „Sosienki”-Armia Krajowa wokół KL Auschwitz” (2016’).

Odznaczony za swoją działalność przez instytucje i środowiska kombatanckie medalami: „Za zasługi dla ZKRPiBWP” (2009’), „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy „Zwycięzcom” (2010’), „Za zasługi dla SKOWVM” (2011’), „Pro Patria” (2018’).

Wydawca książki, Stowarzyszenia Auschwitz Memento od wielu lat realizuje swoją misję starając się przypominać o wyjątkowym doświadczeniu historycznym Polaków, jakim było zmaganie się z dwoma zbrodniczymi, totalitarnymi systemami: niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem.

Opowiadamy historie ważne z punktu widzenia społeczeństwa i polskiej racji stanu, takie, odnośnie których mamy głębokie przekonanie, że jeśli my ich nie opowiemy, to już być może nikt tego nie zrobi – podkreśla prezes Paulina Wądrzyk.

Fot. RL