W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się szkolenie z generatora wniosków Witkac. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Prowadzący szkolenie, które odbyło się 7 listopada, przekazał wiedzę i umiejętności korzystania z systemu, a uczestnicy w praktyce przećwiczyli realizację procedury konkursowej z wykorzystaniem poszczególnych modułów.

Czym jest Witkac? To unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi (NGO). Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

W tym roku otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na realizację zadań z dziedziny sportu, kultury i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane będą właśnie za pomocą tego generatora wniosków.

Fot. WR