Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Do uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu jest adresowany pilotażowy projekt Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

Podczas warsztatów dzieci i młodzież poznają historię ziemi oświęcimskiej i sytuację jej mieszkańców w okresie II wojny światowej

Warsztaty są zgodne z treścią nauczania zawartą w podstawie programowej na danym etapie edukacji.

Z uwagi na to, że Muzeum jest w fazie organizacji zajęcia będą odbywać się na terenie szkół, które zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach – podkreśla dyrektor placówki Dorota Mleczko.

W ofercie placówki znajdują się następujące warsztaty:

HERBY I LEGENDARNE OPOWIEŚCI Z ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ. (Zajęcia dla klas I-III)

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z pojęciami: legenda, herb. Poznają legendę jedynej z miejscowości powiatu. Dowiedzą się jak powstaje herb i będą mogli stworzyć swój wykorzystując różne techniki plastyczne. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

Liczba uczestników: grupa do 25 osób

Czas trwania: 1,5 h

 

LEGENDARNE OPOWIEŚCI Z ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ. (Zajęcia dla klasy IV)

Uczestnicy zajęć zapoznają się z definicją legendy. Dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy legendą, a baśnią. Poznają legendy miast i wsi należących do powiatu oświęcimskiego. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

Liczba uczestników: grupa do 25 osób

Czas trwania: 1,5 h

 

GRAFICZNE ZNAKI RODÓW, GRODÓW I WSI. (Zajęcia dla klasy V)

Zajęcia przybliżające historię powstawania herbów oraz ich zastosowanie. Uczestnicy poznają herby powiatu oświęcimskiego i ich krótkie historie powstania. Podczas zajęć będą mogli wykonać swój herb dowolną techniką plastyczną. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

Liczba uczestników: grupa do 25 osób

Czas trwania: 1,5 h

 

TROPAMI ZABYTKÓW PO ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ. (Zajęcia dla klas VI)

W trakcie zajęć uczestnicy poznają pojęcie małej ojczyzny oraz zabytku, dowiedzą się jakie są kategorie zabytków oraz jak należy je chronić. Poznają ciekawe zabytki ziemi oświęcimskiej i wykonają rysunek jednego z nich i opis zachęcający do jego zwiedzenia. Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna z komentarzem prowadzącego.

Liczba uczestników: grupa do 25 osób

Czas trwania: 1,5 h

 

CENA POMOCY. (Zajęcia dla klas VII-VIII)

Uczestnicy zajęć przyjrzą się losom więźniów KL Auschwitz-Birkenau. Poznają sylwetki ludzi z terenu ziemi oświęcimskiej oraz szczegóły pomocy udzielanej przez nich więźniom. Zajęciom towarzyszyć będzie film o pomocy świadczonej przez mieszkańców ziemi więźniom KL Auschwitz-Birkenau.

Liczba uczestników: grupa do 25 osób

Czas trwania: 1,5 h

Zapraszamy do udziału w warsztatach. Rezerwacje i szczegóły dostępne są na stronie www.muzeumpamieci.pl oraz pod numerem telefonu: 33 447 40 84.

(Źródło: Muzeum Pamięci)