Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

3 listopada na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau w Brzezince odprawiono Drogę Krzyżową, podczas której za ofiary obozów i gułagów modliło się kilka tysięcy osób. Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Oświęcimski.

Główną ideą Drogi Krzyżowej organizowanej w tym miejscu oficjalnie od 1979 jest wspomnienie ofiar obozów, gułagów i innych miejsc ludobójstwa oraz modlitwa o pokój na świecie. Rekordowa liczba wiernych wzięła udział w 2006 roku po wizycie Benedykta XVI.

– Pamięć o ofiarach obozu KL Auschwitz i innych miejsc kaźni jest naszym obowiązkiem, a tematyka martyrologiczna stanowi część dziedzictwa narodowego, dlatego powiat objął wydarzenie swym mecenatem – mówi Teresa Jankowska, członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Duży drewniany krzyż nieśli na zmianę wierni oraz przedstawiciele organizacji społecznych, straży pożarnej, górnicy i samorządowcy. Pierwsza stacja Drogi Krzyżowej usytuowana została przy Bramie Śmierci, kolejne wyznaczone na terenie całego byłego obozu KL Birkenau (Auschwitz II), rampie obozowej, pośród baraków, ruin komór gazowych i krematoriów, budynku tzw. Sauny – gdzie ponad 74 lata temu odbywała się procedura przyjęcia nowo przywiezionych więźniów do obozu. Pozbawiano ich tam własnej tożsamości, ludzie stawali się numerami. W saunie dokonywano również selekcji na Żydach. Końcowe stacje zatrzymały wiernych na rozważaniach w miejscach gdzie kiedyś tliły się stosy paleniskowe oraz wysypywano prochy pomordowanych.

Rozważania odczytywane przy każdej stacji nawiązywały do podobieństwo kaźni Chrystusa na krzyżu i niewinnych więźniów, ofiar totalitarnych systemów. Nawiązywano również do takich postaci jak Maksymilian Maria Kolbe, Edyta Stein czy Witold Pilecki. Przywoływano także słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI.

W Drodze Krzyżowej, podczas której modlono się za ofiary obozów i gułagów wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Oświęcimskiego na czele z członkinią Zarządu Powiatu Teresą Jankowską, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Oświęcimiu Piotrem Śreniawskim, radnymi Adamem Bilskim i Władysławem Zalińskim.

J.Ch.