Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił otwarty konkurs ofert dla na realizację zadań w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku warunkiem przyznania dotacji jest m.in. organizację zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego, organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw, prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innych.

Łączna kwota przeznaczona na zadania to 40 tys. zł. Termin składania ofert upływa 28 lutego br.

Więcej informacji dostępnych tutaj