Drogowcy, którzy od kilku miesięcy pracują przy przebudowie ulicy Jagiełły przeniesli się na odcinek od skrzyżowania z ul. św. Jana Bosko do ul. Zaborskiej. Ta część ulicy została wyłączona z ruchu, z wyjątkiem dojazdu do znajdujących się tu kamienic. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd do ul. Piastowskiej i Małego Rynku będzie ulicą Klasztorną. W trakcie robót wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, przebudowana będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Wcześniej podobny zakres wraz umocnieniem muru oporowego, robotami kanalizacyjnymi i budową nowego oświetlenia został wykonany na odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Zaborską do ul. Przecznej.

Na tym fragmencie drogi pozostały jeszcze do położenia kolejne warstwy asfaltu, co będzie możliwe przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Wiosną będą też nowe nasadzenia zieleni.  Całość prac kosztuje 2,53 mln zł i jest dofinansowana z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Zakończy się w czerwcu.