Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje iż z dniem 31.03.2018 r. upływa termin uiszczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu trwałego zarządu.

Powyższe opłaty można wpłacać w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Wyspiańskiego 10 w godzinach:
– poniedziałek, środa, czwartek: 7.30–15.30
– wtorek: 7.30–17.00
– piątek: 7.30-14.00

lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy
nr 16 8110 1023 2003 0312 0001 0038