W związku z Rozbudową DW Nr 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek nastąpi zamknięcie i wprowadzenie objazdu dla drogi wojewódzkiej nr 949 (tarniówka) na czas robót tj. od 29.01.2018r. do 30.06.2018r.

Objazd Osiek