Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyznał dotacje na projekty z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dotacje zostały przyznane m.in na organizację zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego, organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw, prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej i innych.

Łączna kwota przeznaczona na zadania to 40 tys. zł.

Więcej informacji tutaj.