Nattokinaza - czym jest i dlaczego wart ją stosować?

Nattokinaza to enzym otrzymywany z fermentowanego produktu spożywczego o nazwie Nattō, produkowanego z ugotowanych ziaren soi fermentowanych specyficznymi bakteriami Bacillus subtilis. Ze względu na swoje właściwości fibrynolityczne (zdolność do rozkładu fibryny, co może przeciwdziałać powstawaniu zakrzepów i kolejnym zatorom krwi) jest stosowana jako suplement zdrowotny.

Nattokinaza - właściwości i korzyści:

  1. Zmniejszanie zakrzepów krwi: W badaniach na zwierzętach nattokinaza wykazała zdolność do redukcji zakrzepów krwi, działając podobnie do aspiryny, znanej substancji przeciwzakrzepowej.
  2. Wpływ na poziom cholesterolu: W jednym z badań nattokinaza, w porównaniu ze statynami, obniżała całkowity cholesterol oraz LDL ("zły" cholesterol) i triglicerydy, jednocześnie podnosząc poziom HDL ("dobry" cholesterol).
  3. Zapobieganie miażdżycy: Suplementacja nattokinazą może być skuteczniejsza w redukcji wielkości blaszki miażdżycowej niż leczenie statynami.
  4. Prewencja udarów: U osób z nadciśnieniem suplementacja nattokinazą mogła obniżać poziom czynnika von Willebranda, który jest związany z ryzykiem wystąpienia udarów.

Ponadto, badania na komórkach i zwierzętach wskazują na potencjalną rolę nattokinazy w leczeniu choroby Alzheimera oraz celiakii, poprzez kontrolę czynników charakteryzujących te choroby oraz degradację składników gliadyny, będących komponentem glutenu.

Jednakże, należy zaznaczyć, że wiele z tych korzyści zostało zbadanych tylko w badaniach na komórkach lub zwierzętach, co oznacza, że mogą one nie mieć bezpośredniego odniesienia do ludzi. Konieczne są więc dalsze badania kliniczne, aby w pełni zrozumieć potencjalne korzyści nattokinazy dla ludzi.

Nattokinaza - dawkowanie:

Optymalna dawka nattokinazy nie jest jeszcze dokładnie ustalona, ale w badaniach ludzkich często stosuje się około 500 mg lub 5000 FU (Jednostek Fibrynolitycznych) dziennie, zazwyczaj podzielonych na dwie oddzielne dawki przyjmowane w trakcie posiłków.

Nattokinaza przeciwwskazania:

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu nattokinazy u osób z zaburzeniami krwawienia, ponieważ może działać jak środek przeciwzakrzepowy. Ponadto, nie zaleca się stosowania nattokinazy przed operacjami chirurgicznymi oraz u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa jej stosowania w tych grupach.

Podsumowując, nattokinaza wydaje się mieć obiecujące właściwości zdrowotne, szczególnie w kontekście zdrowia układu krwionośnego, jednakże konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić jej skuteczność i bezpieczeństwo u ludz.​

Nattokinaza - gdzie kupić?

Suplement nattokinazy o wysokiej jakości jest dostępny w sklepie internetowym Kenay.com.pl. Jest to opcja dla osób poszukujących zaufanego źródła tego suplementu, szczególnie jeśli zależy im na pewności, że produkt, który wybierają, jest autentyczny i spełnia odpowiednie standardy jakościowe. Wybór sklepu, który jest dobrze oceniany przez klientów i oferuje produkty o sprawdzonej jakości, jest kluczowy, zwłaszcza gdy chodzi o suplementy diety, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie.