Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Barbórka to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary patronki górników. Św. Barbara stała się przypuszczalnie patronką górników dlatego, że była patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, a kopalnia jest miejscem niebezpiecznym i ryzykownym, miejscem gdzie pracownicy o dobrą śmierć kiedyś się modlili. W powiecie oświęcimskim największe tradycje związane z tym świętem wiążą się z kopalnią w Brzeszczach. Tam co roku, jak tradycja nakazuje, górnicy zaczynają swoje święto w cechowni przy obrazie św. Barbary. Stamtąd przy dżwiękach orkiestry dętej udają się do kościoła na uroczystą mszę świętą. W obchodach udział wzięli uczniowie PZ nr 6 w Brzeszczach, którzy razem z dyrektor szkoły Anną Kasprzyk Hałat oraz z członkiem Zarządu Powiatu Ewą Pawlusiak przeszli do cechowni, gdzie dołączyli do oficjalnych obchodów.