Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Grafika z żarówką.

Serdecznie zapraszamy 7 grudnia przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu oświęcimskiego na spotkanie prowadzone w formule online pt. „Podstawowe zagadnienia dotyczące dostępności”. Spotkanie zaplanowano w godz. 16:30 – 20.00. Zapisy będą przyjmowane do godziny 15 w dniu 3 grudnia br.

W celu zgłoszenia się na spotkanie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG4jvVw9NZMDn2BNmTuldq3YqCvAGuJHU-mSRQyzORTCPOxg/viewform

Program spotkania:

  1. Przegląd kluczowych pojęć związanych z dostępnością
  2. Analiza Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z perspektywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
  3. Obszary zapewniania dostępności przez organizacje pozarządowe
  4. Dostępność cyfrowa (w tym zgodności strony internetowej i multimediów ze standardem WCAG 2.1)
  5. Dostępność architektoniczna (w tym wymogi dotyczące dostępności sal szkoleniowych/konferencyjnych, biura)
  6. Dostępność organizacyjno-informacyjna (w tym strategia komunikacji z grupami docelowymi, regulaminy wewnętrzne)
  7. Dobre praktyki w zakresie zapewniania dostępności przez organizacje pozarządowe

Prowadzący Bartosz Kosiński jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum” oraz prezesem 1+1 Spółdzielnia Socjalna. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, przede wszystkim z zakresu kompetencji cyfrowych (aplikacje biurowe, cyberbezpieczeństwo, programowanie frontendowe), kompetencji trenerskich (prowadzenie szkoleń zdalnych) oraz dostępności (przede wszystkim cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej).

W ramach pracy w Spółdzielni Socjalnej 1+1, zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym audytami dostępności na zlecenie gmin (przeprowadził samodzielnie 3 audyty pełne, 32 audyty dostępności cyfrowej w ciągu ostatnich 24 msc).

Dodatkowo Bartosz Kosiński jest metodykiem nauczania kompetencji cyfrowych, posiada na swoim koncie liczne publikacje trenerskie dot. nauczania kompetencji cyfrowych (w tym nauczania programowania, nauczania osób ze szczególnymi potrzebami). Został wpisany na „Listę 100 – 2018”. Jest to lista opracowana przez kapitułę ekspertów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji. Lista obejmuje 100 osób, które zdaniem kapituły w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.