Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wizyta młodzieży na zatorskim cmentarzu w ramach projektu Muzeum Pamięci pt. "Pamiętamy"

Zator był kolejną miejscowością, w której Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zorganizowało edukacyjny spacer z młodzieżą po miejscowym cmentarzu. To ważna część projektu „Pamiętamy” realizowanego przez muzeum, dla którego organizatorem jest Powiat Oświęcimski.

Celem projektu jest identyfikacja grobów, w których zostały pochowane osoby niosące podczas II wojny światowej pomoc więźniom niemieckiego obozu Auschwitz oraz upamiętnienie bohaterów z ziemi oświęcimskiej. Teraz doszła edukacja historyczna.

Do tej pory spotkania zostały zorganizowane w Kętach, Zatorze i Oświęcimiu. Ostatnie zaplanowane jest w Osieku.

Uczniowie z Wielozawodowego Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze poznali historię, założonego pod koniec XVIII wieku, miejsca pochówku. Wśród ważnych nagrobków, które zobaczyli znalazł się np. pierwszy grób na cmentarzu – rodziny Piernikarskich.

Członkinie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej (współorganizatora spaceru) – Krystyna Zaporowska i Danuta Chorąży – opowiadały o ludziach zasłużonych dla Zatora i zatorszczyzny, a spoczywających na miejscowej nekropolii.

Pokazały również lapidarium z XIX-wiecznymi krzyżami i pomnikami powstałe dzięki Towarzystwu oraz działającej w jego ramach Radzie Społecznej Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków. Kwesty organizowane są od lat. Tegoroczna przyniosła prawie 10 tys. zł.

Przewodniczki znalazły też chwilę by wskazać młodym ludziom miejsca spoczynku dwóch pań – społeczniczek niezwykle zasłużonych dla TMZZ i Zatora – Marii Brandys i Marii Fili.

  • Wizyta młodzieży na zatorskim cmentarzu w ramach projektu Muzeum Pamięci pt. \
  • Jedna z płyt nagrobnych na zatorskiej nekropolii.
  • Wizyta młodzieży na zatorskim cmentarzu w ramach projektu Muzeum Pamięci pt. \
  • Wizyta młodzieży na zatorskim cmentarzu w ramach projektu Muzeum Pamięci pt. \

(Źródło i foto: Muzeum Pamięci).