8 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyło się spotkanie antysmogowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji „Oświęcimski Alarm Smogowy”, wicestarosta Paweł Kobielusz wraz z pracownikami Wydziałów Ochrony Środowiska oraz Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie miało na celu przedyskutowanie zagadnień związanych z coraz bardziej obecnym w świadomości Polaków problemem występowania smogu oraz jego negatywnym wpływem na zdrowie i życie mieszkańców.

Oświęcim oraz sąsiadujące z nim miejscowości położone są w urokliwej Kotlinie Oświęcimskiej. Przy bezwietrznej pogodzie położenie to staje się jednak przekleństwem dla wszystkich mieszkańców, a okolica jest już teraz jednym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce i Europie – powiedział jeden z działaczy Oświęcimskiego Alarmu Smogowego.

Działacze antysmogowi podkreślili doniosłą rolę podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności w kwestii niskiej emisji zanieczyszczeń, czyli pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Pochodzą one z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

Powiat chętnie włącza się w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi smogu. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Warto rozważyć też możliwości wsparcia gmin w działaniach kontrolnych palenisk niskiej emisji. Odrębną kwestią jest prewencja, którą powiat realizuje poprzez edukację i informację – mówi wicestarosta.

W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z włodarzami gmin z powiatu oświęcimskiego odnośnie zanieczyszczenia powietrza. Temat smogu będzie też przedmiotem marcowej sesji Rady Powiatu. Na wiosnę planowane jest edukacyjne spotkanie, informujące zaproszonych gości oraz wolnych słuchaczy o konsekwencjach wynikających z zanieczyszczenia powietrza.