Uroczystość otwarcia „Piwnicy” zgromadziła liczne grono młodzieży oraz zaproszonych gości. Rozpoczęli ją znani i lubiani muzycy Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu: Kasia Kolasa, Wojtek Kościelniak, Kacper Ledwoń, Maciek Adamus i Michał Wiśniewski, czyli zespół WALK.

Prowadząca spotkanie, Anna Kądziołka ciepło powitała zebranych, wśród których znaleźli się: starosta Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak, członek Zarządu Ewa Pawlusiak, sekretarz Aleksandra Bibrzycka, naczelnik Monika Stalica, a także dyrektorzy, nauczyciele oraz najzdolniejsza i najaktywniejsza młodzież powiatowych szkół i placówek oświatowych.

Oficjalnym otwarciem Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej MDK było symboliczne przecięcie wstęgi, dokonane przez starostę, wicestarostę, dyrektorkę MDK i przedstawiciela młodzieży – Maćka Adamusa.

Starosta Zbigniew Starzec przedstawił pokrótce historię stworzenia tego miejsca na potrzeby MDK. Dyrektor Bogumiła Goryczka podziękowała Zarządowi Powiatu, a następnie zwróciła się do młodych, mówiąc, że to miejsce powstało właśnie dla nich i ma nadzieję, że Piwnica stanie się ich ulubioną „enklawą”, w której będą się spotykać, dyskutować, tworzyć i miło spędzać czas. Wicestarosta Jarosław Jurzak wspomniał o zdolnościach i dużej aktywności młodzieży, uczestniczącej w projektach „KREATYWNI” oraz „ECO-AKTYWNI” (które zainicjował). Zapowiedział też film, będący podsumowaniem tych projektów. Po emisji filmu, na scenie zaprezentowali się młodzi artyści, rozwijający swoje talenty w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu.

Przed publicznością wystąpili:

  • gitarzystka Aleksandra Piestrak
  • tancerze: Paulina Zając i Dominik Gajek
  • wokalistka Sonia Nowak i gitarzysta Oskar Dębski
  • zespół muzyczny „WALK” – Kasia Kolasa, Kacper Ledwoń, Wojtek Kościelniak, Maciek Adamus i Michał Wiśniewski
  • Anna Kądziołka (aktorka Teatru Współczesnego w Krakowie, tancerka, nauczycielka MDK).

Potem przyszedł czas na rozmowy i zajęcia w mniejszych grupach. Dominowały wspomnienia z wyjazdów, zorganizowanych przez MDK i wybrane szkoły, w ramach w/w projektów.

Uroczystość była poprzedzona długimi godzinami przygotowań, zwłaszcza adaptowaniem pomieszczeń na potrzeby artystyczne i ich dekoracją. Dziękujemy wszystkim, którzy się w to włączyli, szczególnie młodzieży z grupy plastycznej. Dziękujemy młodym muzykom i tancerzom za wspaniałą oprawę artystyczną uroczystości. Najbardziej zaangażowani w aranżację Młodzieżowej Piwnicy Artystycznej oraz przygotowanie uroczystości byli pracownicy MDK: Elżbieta Wardzała-Sereś, Anetta Sanak, Bogumiła Goryczka, Krystyna Gabryś, Kamila Sibik, Janusz Majcherek.