Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

 Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Józefa Szczepanka, wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla Pod Borem.
Rodzinie śp. Józefa Szczepanka
składam szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

  Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcimia