Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zakład Usług Komunalnych informuje, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Szewczyka oraz na ul. Bema od 20 do 30 listopada będą otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-17. W sobotę tak jak dotychczas, czyli od 8 do 13.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. 

Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszkańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą.

PSZOK-i prowadzone są przez spółkę Zakład Usług Komunalnych na podstawie zawartej z miastem Oświęcim umowy. Dostarczone odpady komunalne po zarejestrowaniu i ewentualnym zważeniu zostają zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach. Po zebraniu partii transportowej odpady przewożone są do instalacji zajmujących się przetwarzaniem danego rodzaju odpadów. Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty od godziny 8 do 13.
 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.