Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W Dniu Pracownika Socjalnego, który na trwałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń, przyjmijcie Państwo podziękowania za Waszą pracę – trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu.

Składamy Państwu najpiękniejsze życzenia oraz przekazujemy wyrazy uznania za pełną życzliwości pracę na rzecz osób potrzebujących.

Życzymy każdemu z Państwa, osobistej i zawodowej satysfakcji oraz realizacji wszelkich zamierzeń.

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec
Wicestarosta Jarosław Jurzak
Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek