Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zachęcamy do zapoznania się z prognozami dotyczącymi stężenia pyłów PM1, PM2,5 i PM10 na obszarze Małopolski. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodka, zwiększa zapadalność na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, jak i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci.

Prognozy można zobaczyć na stronach:
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Województwa Małopolskiego