Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w niej udział zaproszeni goście oraz przedstawiciele powiatu w osobach starosty oświęcimskiego Zbigniewa Starca, wicestarosty Jarosława Jurzaka oraz członka zarządu Ewy Pawlusiak. Program uroczystości rozpoczął odtańczony przez młodzież polonez. W tym dniu wręczone zostały również nagrody laureatom III Powiatowego Konkursu Historycznego „SOLIDARNI” oraz Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej.