Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 7 marca podpisała umowę o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W imieniu uczelni porozumienie podpisał JM rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, natomiast ZUS reprezentowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.