Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Małopolska. „SpoKREWnieni służbą” w Małopolsce

W dniu 1 marca 2018 roku rozpoczęła sie ogólnopolska akcja krwiodawstwa pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski. Poprzez oddanie krwi wszystkim potrzebującym, czyli ofiarom wypadków drogowych czy chorym, pomagamy i oddajemy hołd Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W ramach w/w akcji przez cały marzec policjanci, pracownicy Policji oraz mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, mogą oddawać krew codziennie w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 , od poniedziałku do piątku: w godzinach od 7:00 do 12:00, podając nazwę akcji - „spoKREWnieni służbą”. Dodatkowo w dniu 22 marca br.

JAK ODDAĆ KREW?
By oddać krew należy zgłosić się do oddziału krwiodawstwa. Zgłaszający powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny - również legitymację HDK PCK.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL, oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i pytań związanych z wywiadem lekarskim.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku, osoba zgłaszająca się do oddania krwi nie może być po spożyciu alkoholu.

W ramach rekompensaty dawca po oddaniu krwi, otrzymuje: posiłek regeneracyjny (czekolady, soki), zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi, legitymację Honorowego Dawcy, bezpłatne wyniki badań.

W ramach akcji „spokrewnieni służbą” na terenie województwa małopolskiego w marcu zostanie przeprowadzonych kilkanaście zbiórek krwi. Poniżej zamieszczamy harmonogram.

Do akcji oddawania krwi zapraszamy policjantów , pracowników Policji, ale także funkcjonariuszy innych służb, jak również mieszkańców naszego województwa.