Wokół stołu siedzą przedstawiciele inwestora, wykonawcy, zarządcy dróg. Spotkanie prowadzi prezydent miasta Budowa południowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączeniem do drogi S 1 rozpoczęła się już kilka miesięcy temu. O realizacji rond na drogach wojewódzkich 933 i 948 stanowiących węzły tej obwodnicy rozmawiano podczas roboczego spotkania w Urzędzie Miasta, zorganizowanego przez prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta. Ich budowa wprowadzi wiele utrudnień i ograniczeń dla kierowców. Omówiono więc zakres i harmonogram robót oraz zaproponowane przez wykonawcę rozwiązania komunikacyjne na ten czas. – W mieście wiele będzie się działo w związku z tą inwestycją. Czeka nas wiele trudności i wyzwań. Zarówno po stronie inwestora, wykonawcy, ale też instytucji, które podejmują decyzje i współpracują z nimi w tym zakresie. Stąd nasze dzisiejsze spotkanie – wyjaśnia prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. – Chcemy wiedzieć, jak będą przebiegać prace, jakie będą problemy czy niedogodności w tym czasie dla naszych mieszkańców. Chcemy, aby oświęcimianie byli o tym wcześniej poinformowani – podkreśla. – Czekaliśmy długo na rozpoczęcie prac przy obwodnicy, po drodze piętrzyły się trudności, ale udało się wszystkie pokonać i dzisiaj możemy czuć satysfakcję, że poprawiamy układ drogowy w mieście i zyskamy dostęp do dróg szybkiego ruchu i autostrad – przypomina.
Jak zapowiada Robert Jakubiak, zastępca dyrektora ds. inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w marcu kończy się okres przerwy zimowej i wykonawca rozpocznie prace na całym odcinku obwodnicy. – Przede wszystkim skupia się na rejonie Wisły i Soły, jak również usunięciu kolizji z linią kolejową – mówi. Podkreśla, że w tym roku nastąpi intensyfikacja prac co spowoduje szereg utrudnień dla mieszkańców Oświęcimia. Dodaje jednak, że wykonawca uzgadnia z zarządcami dróg odpowiednią organizację ruchu, aby te problemy były dla mieszkańców jak najmniej uciążliwe.
Ponad 9 km obwodnica będzie dwujezdniowa i prowadzona zostanie po zupełnie nowym śladzie. Wymaga wybudowania trzech mostów na Wiśle, Sole i Młynówce oraz tunelu pod torami w ciągu ul. Ostatni Etap. Na przebiegu obwodnicy Oświęcimia przyjęto rozwiązania o ruchu okrężnym przy ulicy Legionów, która łączy się z drogą w kierunku Brzeszcz, przy ulicy Jagiełły z drogą na Kęty i przy ulicy Zatorskiej za Castoramą, ułatwiający zjazd w kierunku północnej obwodnicy miasta i Zatora. W tym roku wybudowane zostaną dwa ronda. – Najpierw planujemy rozpoczęcie prac przy drodze wojewódzkiej 933 – przy ul. Legionów. Tam powstanie ciąg pieszo-rowerowy, przebudowane zostaną wszystkie branże, będzie wybudowane rondo turbinowe, które umożliwi wjazd na obwodnicę Oświęcimia i poprowadzi nas w kierunku przyszłej trasy S 1. Rozpoczęcie prac planowane jest w drugiej połowie kwietna, wtedy zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w ramach tymczasowej organizacji ruchu, a dla mieszkańców rozpoczną się duże utrudnienia w ruchu. Przewidujemy, że zakończą się pod koniec tego roku – informuje Sebastian Komasa zastępca dyrektora ds. dróg i branż na kontrakcie obwodnicy Oświęcimia.
W połowie czerwca ruszy budowa ronda przy ul. Jagiełły. – Na drodze wojewódzkiej 948 powstanie również rondo turbinowe, które bezpośrednio pozwoli na włączenie się ruchu w obwodnicę Oświęcimia. Będzie też chodnik, przebudowane zostaną media oraz gazociąg firmy Gaz-System, prace planujemy zakończyć pod koniec roku – wylicza.
Ostatnie rondo budowane będzie w rejonie skrzyżowania ul. Grojeckiej i ul. Zatorskiej. Inwestycja ruszy w przyszłym roku. – Wtedy planujemy włączenie ulicy Zatorskiej w istniejący ciąg drogi krajowej 44 i te prace prowadzone będą do końca 2024 roku – kończy. Na czas robót wykonawca planuje wprowadzenie ruchu wahadłowego, sterowanego ręcznie w godzinach dojazdów i powrotów ze szkół i miejsc pracy. W godzinach wieczornych i nocnych zastosowana będzie sygnalizacja świetlna. Informacja o rozpoczęciu prac i związanych z tym utrudnieniach zostanie przekazana mieszkańcom z wyprzedzeniem. Z kolei prace przy tunelu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy Ostatni Etap są planowane latem. Wtedy ulica zostanie zamknięta dla ruchu i będą wyznaczone objazdy.

Zobacz film z budowy obwodnicy przygotowany przez GDDKiA

Zobacz zdjęcia z budowy przygotowane przez GDDKiA

Wokół stołu siedzą przedstawiciele inwestora, wykonawcy, zarządcy dróg. Spotkanie prowadzi prezydent miasta

Widok od strony ulicy Zajazdowej na budowę mostu na Sole
Widok od strony ulicy Zajazdowej na budowę mostu na Sole

Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa mostu przez Sole, widok z dronaWidok przyszłej trasy obwodnicy widok z drona - tory kolejowe przy ul. Ostatni Etap