Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku przez wicestarostę Pawła Kobielusz, członka zarządu Jerzego Mieszczaka i wykonawcy Franciszka Fryca.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku (Gmina Chełmek). Dziś w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z udziałem wicestarosty Pawła Kobielusza i członka zarządu powiatu Jerzego Mieszczaka oraz Franciszka Fryca, którego firma wykona zadanie, została podpisana stosowna umowa.

Drogowcy przebudują – w dwóch etapach – odcinki powiatowego traktu, w km od 0+000,00 do km 0+114,53 oraz w km od 1+375,00 do km 2+023,00.

Zakres robót na pierwszym odcinku obejmuje przebudowę od strony ul. Krakowskiej, polegającą na budowie chodnika, opaski i elementów odwodnienia drogi, przebudowie jezdni i chodnika, oraz przebudowie ul. Krakowskiej na odcinku 55 m w zakresie budowy chodnika oraz remontu rowu.

W ramach modernizacji drugiego odcinka ul. Nadwiślańskiej, planowana jest budowa chodnika, zjazdów, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, a także przebudowa jezdni, poboczy, rowów oraz zjazdów. Ponadto remont jezdni oraz przepustów wraz ze ściankami czołowymi.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG – BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic. Na wykonanie prac firma ma 310 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy. Zadanie finansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu Powiatu Oświęcimskiego i Gminy Chełmek. Będzie kosztować blisko 3 mln zł.

Fot. RL

  • Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku przez wicestarostę Pawła Kobielusz, członka zarządu Jerzego Mieszczaka i wykonawcy Franciszka Fryca.
  • Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku przez wicestarostę Pawła Kobielusz, członka zarządu Jerzego Mieszczaka i wykonawcy Franciszka Fryca.
  • Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Nadwiślańska w Bobrku przez wicestarostę Pawła Kobielusz, członka zarządu Jerzego Mieszczaka i wykonawcy Franciszka Fryca.