Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Podzieleniu się doświadczeniami z dotychczasowej współpracy oraz planach na kolejne lata poświęcone było spotkanie online polskich i niemieckich samorządów, które prowadzą wymianę młodzieży.

Spotkanie otwarła Ewa Nocoń z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W gronie samorządów prowadzących wymianę młodzieży są partnerskie powiaty Dachau i Oświęcimski, które od lat ściśle ze sobą współpracują w wielu dziedzinach. Przedstawiciele obu samorządów – Bernadetta Czech – Sailer oraz Teresa Jankowska i Jakub Heród podzielili się uwagami z pozostałymi uczestnikami spotkania w ramach programu szkoleniowego pt. „U mnie i u ciebie”.

W trakcie dyskusji poruszono m.in. takie kwestie, jak formy wspierania przez samorząd lokalny szkolnych wymian, czy włączanie grup formalnych i nieformalnych w partnerstwa gmin i powiatów.

Fot. RL