Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak, członkowie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu uczestniczyli dziś w spotkaniu online zorganizowanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Przedstawiono zarys przygotowanego przez rząd tzw. Polskiego Ładu.

O założeniach programu mówił obecny na spotkaniu z małopolskimi samorządowcami premier Mateusz Morawiecki. Stwierdził, że Polski Ład przyczyni się do rozwoju gospodarczego kraju po pandemii, a samorządy na nowych założeniach nie stracą.

Wielu samorządowców nie podziela optymizmu szefa rządu. Obawiają się, że wskutek podniesienia kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, budżety gmin i powiatów zostaną pozbawione znaczących wpływów. Premier wspomniał bardzo ogólnikowo o ewentualnych rekompensatach dla samorządów z tytułu utraty części dochodów.

Od początku lipca Bank Gospodarstwa Krajowego zbiera wnioski od samorządów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego programu, samorządy mogą liczyć na dofinansowanie wybranych inwestycji – w wysokości nawet do 95 proc. kosztów.

Każda jednostka samorządu terytorialnego bądź ich związek może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie – jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz taki, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w najbliższym czasie złoży stosowne wnioski do BGK o dofinansowanie wybranych powiatowych inwestycji.