Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Przedstawiciele władz Powiatu Oświęcimskiego uczcili dziś 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po USA) uchwały zasadniczej, która miała zreformować upadające państwo.
Uchwalona w 1791 r. konstytucja przeszła do historii jako doniosła próba zreformowania kraju i odzyskania politycznej niezależności. Jej etos pomógł przetrwać czas zaborów kilku pokoleniom Polaków.
Konstytucja sprzed 230 lat wprowadzała trójpodział władzy, zwiększała uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę warunków życia chłopów, likwidowała konfederacje i liberum veto. Zmieniała także ustrój z monarchii parlamentarnej na monarchię konstytucyjną. I choć nie uchroniła Rzeczypospolitej przed zniknięciem na długie lata z mapy Starego Kontynentu, pozostała w pamięci kolejnych generacji Polaków jako ta, która położyła podwaliny pod stworzenie sprawiedliwego i oświeconego społeczeństwa.
Naszym obowiązkiem jest dziś, by pamiętać i stale przypominać rządzącym naszym krajem o nadrzędnej roli konstytucji, która wypełnia ramy demokratycznego państwa.
Starosta Marcin Niedziela wraz z wicestarostą Pawłem Kobieluszem i wiceprzewodniczącymi rady powiatu – Piotrem Śreniawskim i Wojciechem Kajdasem z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyli kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed Pomnikiem Niepodległości w Oświęcimiu (filmik powyżej).
W Kętach starosta Marcin Niedziela wraz z radnym Józefem Szafranem złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na miejscowym Rynku, oraz przed tablicą upamiętniającymi pobyt Józefa Piłsudskiego w Kętach oraz przy kościele pw. św. Małgorzaty i Katarzyny. Obu panom towarzyszyła posłanka Dorota Niedziela, która uczestniczyła także w uroczystościach w stolicy powiatu wraz z posłem – Markiem Sową.
Natomiast przed pomnikiem poległych w Jawiszowicach radna powiatowa Katarzyna Bliźniak złożyła kwiaty oraz wetknęła weń egzemplarz obecnie obowiązującej konstytucji – jako wyraz przestrogi przed dalszymi próbami łamania ustawy zasadniczej przez rządzących Polską.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Kętach składa starosta Marcin Niedziela.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Kętach składa starosta Marcin Niedziela.
 • Ukłon posłanki Doroty Niedzieli przedpamiątkową tablicą w Kętach.
 • Kwiaty przed tablicą w Kętach składają starosta Marcin Niedziela i radny Józef Szafran.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu składają starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, wiceprzewodniczący rady powiatu - Piotr Śreniawski i Wojciech Kajdas.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu składają starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, wiceprzewodniczący rady powiatu - Piotr Śreniawski i Wojciech Kajdas.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu składają starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, wiceprzewodniczący rady powiatu - Piotr Śreniawski i Wojciech Kajdas.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu składają starosta Marcin Niedziela, wicestarosta Paweł Kobielusz, wiceprzewodniczący rady powiatu - Piotr Śreniawski i Wojciech Kajdas.
 • Widok na Grob Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu.
 • Kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu składają posłowie Marek Sowa i Dorota Niedziela.
 • Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Oświęicmiu składają przedstawiciele środowisk kombatanckich.
 • Kwiaty od władz Powiatu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Oświęcimi.
 • Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości składają przedstawiciele Powiatu.
 • Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości składają przedstawiciele Powiatu.
 • Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości składają przedstawiciele Powiatu.
 • Kwiaty przed Pomnikiem Niepodległości składają przedstawiciele Powiatu.
 • Pomnik Niepodległości w Oświęcimiu.
 • Kwiaty i egzemplarz obecnej konstytucji przed pomnikiem poległych w Jawiszowicach.
Fot. SPP, A. Seremet, nadesłane.