Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wiosną przyszłego roku powinny ruszyć prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego w Brzeszczach. Efektem ma być całkowita metamorfoza dziś nieco zaniedbanego terenu przy ul. Dworcowej. W tym miejscu powstanie boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, które zimą przeobrazi się w lodowisko, wielofunkcyjny plac zabaw, street-workout i skatepark, nowa muszla koncertowa oraz całoroczny obiekt gastronomiczny.

Na to ambitne zadanie, szacowane na około 12 mln zł, Gmina Brzeszcze otrzymała 7,7 mln zł dotacji z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI na lata 2021-2025. Stało się to możliwe, bo w nadgryzionym zębem czasu parku znajduje się Miejsce Pamięci – zabytkowa łaźnia oraz latarnia podobozu KL Auschwitz-Jawischowitz.

– Mam nadzieję, że brzeszczanie doczekają się w końcu parku z prawdziwego zdarzenia! Wierzę również, że Rada Miejska przychyli się pozytywnie do tego pomysłu, mając na uwadze, jak ogromną kwotę dotacji pozyskaliśmy na tę inwestycję z budżetu państwa – podkreśla burmistrz Radosław Szot.

Inwestycja „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” zostanie zrealizowana w perspektywie dwuletniej.

W pierwszym kwartale 2021 roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca. Same roboty budowlane ruszą wiosną. W pierwszym etapie wykonane będą roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i utylizacyjne, przebudowa kanalizacji i drenaż obszaru objętego inwestycją. Następnie przyłącza elektryczne, oświetlenie i monitoring.

Podzielony na strefy wiekowe plac zabaw będzie miał powierzchnię ponad 10 arów. Urządzenia i zestawy zabawowe, dostosowane do umiejętności i koordynacji ruchowej dzieci w różnym wieku, posadowione będą na bezpiecznym podłożu, amortyzującym upadki. Dodatkowo, w celu podniesienia bezpieczeństwa, plac zostanie ogrodzony.

W centralnym miejscu parku powstanie nowoczesne boisko do piłki nożnej. Oświetlony obiekt, wyposażony w piłkochwyty zabezpieczające użytkowników pozostałych części parku, umożliwi aktywne spędzanie czasu zarówno młodszym, jak i nieco starszym fanom kopanej piłki. Niespodzianką dla mieszkańców jest fakt, iż boisko zostało zaprojektowane w formule umożliwiającej adaptację w okresie zimowym na lodowisko!

Największe zmiany i efekty prac mieszkańcy zobaczą w 2022 roku. Prowadzona będzie kontynuacja prac w strefie rekreacji, obejmująca budowę street-workout’u i skatepark’u. Nowy skatepark będzie miał ponad 630 m kw. powierzchni. Kompleks 7 nowoczesnych przeszkód, powstanie w nowoczesnej technice – elementów żelbetowych.

Drugi etap inwestycji to także budowa nowej muszli koncertowej. Zapleczem do organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, a także codziennego odpoczynku mieszkańców, będzie natomiast całoroczny obiekt gastronomiczny (w miejscu sezonowego ogródka) oraz budynek toalet.

Obok stref rekreacji i aktywnego wypoczynku, nie zabraknie w zrewitalizowanym parku miejsc na wypoczynek i wyciszenie. Powstanie m.in. „strefa dla seniora”, z ławeczkami i stołami piknikowymi. Ciekawą propozycją jest także ścieżka edukacyjna. Spacerowicze, wśród rabat z roślinami miododajnymi oraz łąki kwietnej, będą mogli zobaczyć pokazowe ule oraz tablice informacyjne przybliżające tematykę pszczelarstwa.

Zadanie zwieńczy montaż małej architektury (ławeczek, pergoli) oraz wykonanie wykonanie nasadzeń. W zrewitalizowanym parku zaplanowano ponad 150 drzew, 550 krzewów oraz byliny na rabatach o pow. ponad 240 m kw!

(Źródło: UG Brzeszcze). Na zdj.: wizualizacja zrewitalizowanego parku.