Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Gorąco zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z gali podsumowującej program grantowy FIO Małopolska Lokalnie. Gośćmi spotkania byli m.in. wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska, którzy opowiadali o lokalnym programie grantowym dofinansowanym przez Powiat Oświęcimski.

Mamy świadomość, że wspieranie inicjatyw społecznych to ważny element pracy samorządu, szczególnie jeśli chodzi o grupy nieformalne – powiedział wicestarosta Paweł Kobielusz.

Myślę że współpraca z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych odświeżyła nasze spojrzenie na działania i współpracę ze społecznościami lokalnymi. Mogliśmy wypromować program grantowy jako program aktywizujący wszystkich mieszkańców gmin naszego powiatu. Cieszymy się, że 8 inicjatyw zostało zrealizowanych, także dzięki animacyjnym i edukacyjnym formom wsparcia liderów Fundacji BIS – wyznała etatowa członkini zarządu powiatu.

Szerzej o lokalnych podmiotach, które otrzymały wsparcie od Powiatu na realizację projektów w swoich społecznościach pisaliśmy TUTAJ