Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Kęty. Policjanci otrzymali nowy radiowóz. Będzie służył dzielnicowym  w kontaktach ze społeczeństwem.

W piątek (29 listopada 2019) w Komisariacie Policji w Kętach odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu oznakowanego marki Hyundai i30. Pojazd będzie wykorzystywany przez dzielnicowych w codziennej służbie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kęty.

Starania o zakup nowego radiowozu przeznaczonego dla policjantów z Komisariatu Policji w Kętach rozpoczęto kilka miesięcy temu. Zaangażowanie włodarzy gminy w zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa pozwoliło na wyasygnowanie z gminnych środków budżetowych połowy wartości nowego pojazdu tj. 41300zł, druga połowa została przekazana z budżetu Policji.

Podczas spotkania Burmistrz Kęt Krzysztof Jan Klęczar bardzo dobrze ocenił współpracę z Komendantem Powiatowym Policji w Oświęcimiu, widząc zaangażowanie w realizację przedsięwzięć mających wpływ na ciągłą poprawę bezpieczeństwa, jak również bardzo dobrze ocenił służbę i działania podejmowane przez policjantów z Komisariatu Policji w Kętach na rzecz mieszkańców.

Z kolei insp. Robert Chowaniec - Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu w dowód uznania za wieloletnią bardzo dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, na ręce Burmistrza przekazał pamiątkową tabliczkę. Przekazał także podziękowania dla Rady Gminy za dotychczasowe wsparcie w realizację przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa, warunków służby policjantów oraz warunków przyjęcia interesantów. W imieniu policjantów z Komisariatu Policji w Kętach podziękowania złożyli asp. szt. Maciej Molenda - Komendant Komisariatu Policji w Kętach oraz jego zastępca mł. insp. Dariusz Kulig. Następnie Burmistrz osobiście wręczył dzielnicowym kluczyki do nowego radiowozu.

Radiowóz będzie wykorzystany w codziennej służbie przez dzielnicowych na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kęty zgodnie z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”.