Dwa i pół miesiąca przed wyznaczonym terminem zakończyła się rozbudowa i przebudowa przeszło dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze. W odbiorze końcowym zadania w dniu 12 czerwca uczestniczyli Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Mieszczak i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Kajdas.

Modernizacja tego ważnego traktu powiatowego, łączącego się z jednej strony z krajową 44, a z drugiej z drogą wojewódzką w kierunku Andrychowa była od dawna oczekiwana przez mieszkańców oraz przedsiębiorców z pobliskiej strefy gospodarczej. Także przez gości odwiedzających Park Rozrywki Energylandia, gdyż trakt biegnie między jego atrakcjami usytuowanymi zarówno po stronie Zatora, jak i sąsiedniego Przeciszowa.

Przekazanie placu budowy nastąpiło 19 czerwca zeszłego roku. Co prawda termin zakończenia robót zgodnie z umową wyznaczono na 31 sierpnia br., ale już teraz udało się finiszować z inwestycją, bo drogowcy – mimo niekorzystnej aury – pracowali także w zimie.

Projekt objął rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze od km 0+034,00 do km 2+190,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową i budową zjazdów i skrzyżowań z lokalnymi drogami gminnymi, budową chodników i ścieżki rowerowej o dł. 1,7 km, budową zatok autobusowych oraz niezbędną przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Na skrzyżowaniu z ul. Grabskiego wykonano rondo.

Zrealizowana inwestycja objęła odcinek drogi subregionalnej powiatowej, mającej bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi. Wykonany odcinek tworzy szlak komunikacyjny umożliwiający bezpośredni dojazd do obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej na terenie Gminy Zator.

Zadanie (wraz z projektem) w sumie kosztowało około 9 mln zł, przy czym na jego realizację udało się pozyskać blisko 4 mln zł ze środków unijnych. Resztę kwoty wyłożył Powiat Oświęcimski, Gmina Zator i Gmina Przeciszów.

Podczas odbioru końcowego inwestycji burmistrz Zatora Mariusz Makuch dziękując staroście Marcinowi Niedzieli za doskonałą współpracę przy realizacji tego zadania zadeklarował, że Gmina Zator wraz z powiatem będzie kontynuować modernizację pozostałego odcinka ul. Granicznej.

SPP/Fot. RL, MM (rondo z lotu ptaka)