W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Chrzanowie) oraz Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku zapraszają w środę 19 czerwca na piknik i spotkanie z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON i PCPR. Impreza odbędzie się na terenie ogrodów Parafii św. Marcina w Jawiszowicach od godz. 11.00 do 13.30.

Goście będą mogli m.in. obejrzeć przedstawienie artystyczne, w którym wystąpią osoby niepełnosprawne, i nabyć na kiermaszu oryginalne przedmioty wykonane przez osoby pokrzywdzone przez los. Dla uczestników pikniku przewidziano także wiele innych atrakcji.

Z kolei na stanowiskach informacyjnych zainteresowani będą mogli zadać pytania ekspertom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przedstawiciele ZUS-u doradzą w sprawach związanych z emeryturami i rentami. Wyjaśnią też, jak uzyskać i zwiększyć świadczenie, czy założyć bezpłatnie konto na Platformie Usług Elektronicznych.

Od ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia będzie można uzyskać informacje na temat możliwości leczenia w sanatorium, refundacji wyrobów medycznych, szczególne uprawnień dla osób niepełnosprawnych, obsługi portali internetowych dla pacjentów, zmierzyć sobie ciśnienie.

Specjaliści z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjaśnią m.in. jak uzyskać dofinansowanie turnusów oraz sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych. Przybliżą zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników. Ponadto zdradzą szczegóły programu Aktywny Samorząd,.

Natomiast pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wytłumaczą, jak uzyskać dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych oraz jakie należy spełnić warunki, by ubiegać się o stopień niepełnosprawności.