bezpieczni na wsi

8 maja w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wręczono nagrody laureatom etapu regionalnego IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, który wręczył nagrody i dyplomy. Oceniono prace 378 uczniów z 12 szkół powiatu oświęcimskiego.

Celem, cieszącego się dużą popularnością, konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych I grupa: klasy 0-3 i II grupa: klasy 4-8. Przy ocenie prac komisja konkursowa wzięła pod uwagę zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

W sali Starostwa Powiatowego zgromadzili się laureaci z opiekunami, nauczyciele oraz Dyrekcja szkół. Nagrody i dyplomy ufundowane były m.in. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.

Laureatami i wyróżnionymi w etapie regionalnym IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” zostali:

I grupa wiekowa: I miejsce – Jakub Kątnik –ZSP nr 1 w Osieku

II miejsce – Michalina Zięba – ZSP w Głębowicach

III miejsce – Maciej Zieliński – ZSP w Podolszu.

Wyróżnienie – Antonina Dziedzic – SP w Grodzisku

Wyróżnienie – Nadia Bernaś – ZSPG w Piotrowicach

Wyróżnienie – Aleksandra Bielecka – ZSP w Bulowicach

Wyróżnienie – Natalia Jurecka – SP nr 1 w Polance Wielkiej

II grupa wiekowa: I miejsce – Emilia Juszczak – SP nr 2 w Osieku

II miejsce – Magdalena Pawlik – ZSP w Podolszu

III miejsce – Gabriela Trojak – ZSP w Głębowicach

Wyróżnienie: Martyna Kliś – SP nr 1 w Kętach

Wyróżnienie: Roksana Mazur – SP w Smolicach

Wyróżnienie: Mikołaj Kozak – SP w Laskowej

Wyróżnienie: Kamil Kruczała – ZSP w Witkowicach

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy.

 

Teresa Sajdak – PT KRUS w Oświęcimiu