Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. “Kapliczki Małopolski 2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na terenie województwa małopolskiego.

Głównym celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów, które stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski.

W tym roku pula środków na powyższy cel wynosić będzie 750 tys zł. Do wniosku dołączyć należy kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentów upływa 13 marca bieżącego roku. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z tym że każdy dotyczyć będzie innego obiektu. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 25000 zł.

Więcej informacji nt. konkursu dostępnych jest tutaj.