W styczniu, w Przeciszowie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu. Posiedzenie Zarządu było połączone z promocją książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej” oraz Spotkaniem Noworocznym z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, służb, instytucji, osób oraz firm działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego. W spotkaniu uczestniczył Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela.

Obrady otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk witając zebranych. Na początku przedstawił informację o strukturach Związku działających na terenie powiatu oświęcimskiego. Następnie w sprawozdaniu za rok 2018 dokonał podsumowania działalności Oddziału, wykonanego planu oraz współpracy z PSP, władzami samorządowymi, służbami, instytucjami, osobami oraz firmami działającymi na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oświęcimskiego. Przedstawił dane finansowe dotyczące pozyskanych dotacji i sprzętu, ilości akcji oraz szkoleń, jak również organizacji obozów dla MDP.

Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2018 to:
– Powiatowy Etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
– Powiatowe Obchody Dnia Strażaka OSP/PSP
– Powiatowy Turniej Strzelecki MDP
– II Powiatowe Zawody Wędkarskie Strażaków OSP Powiatu Oświęcimskiego
– II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
– Wydanie książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”
– Międzynarodowe Spotkanie Opiekunów MDP.

Po sprawozdaniu w imieniu strażaków ochotników oraz funkcjonariuszy PSP Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu st. bryg Piotr Filipek wraz z Prezesem Oddziału Powiatowego dh Jerzym Obstarczykiem na ręce Zbigniewa Starca przekazali pamiątkowy „topór strażacki”, jako wyraz podziękowania za wspieranie i współpracę ze strażakami powiatu oświęcimskiego.

W następnym punkcie posiedzenie głos zabrali zaproszeni goście: Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Andrzej Pająk – Senator RP, Nadbrygadier Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Marcin Niedziela – Starosta Oświęcimski, Tomasz Kossowski – Wójt Gminy Przeciszów podsumowując działalność i współpracę z ochotnikami, gratulując osiągnięć, deklarując współpracę oraz wsparcie w roku 2019.

Ważnym akcentem posiedzenia była promocja wydanej książki „Strażacy Ziemi Oświęcimskiej”. Wstępu o inicjatywnie, realizacji oraz zaangażowaniu strażaków, funkcjonariuszy, mieszkańców powiatu oraz zespołu redakcyjnego w wydanie książki dokonał st. bryg. Piotr Filipek Komendant Powiatowy PSP w Oświęcimiu. Szczegóły w imieniu Agencji Wydawniczej „Polindor” s.c.przedstawił Pan Karol Klima. Jako wyrazy wdzięczności i uznania za wspólne stworzenie pięknych kart historii strażackiej komendant, prezes wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe opracowania.

Na zakończenie spotkania ks. mł. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków oraz ks. Rafał Ryczek Powiatowy Kapelan Strażaków Ochotników udzielili błogosławieństwa wszystkim zebranym oraz przekazali życzenia noworoczne.

Więcej informacji na temat spotkania można przeczytać na stronie PSP.

(foto: Oświęcimskie112, tekst: Prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu)