Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Zatem właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste uwłaszcza się z mocy prawa.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – przekształca się w prawo własności tych gruntów :

grunty zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zaświadczenie jako potwierdzenie przekształcenia – z urzędu

Na potwierdzenie faktu przekształcenia wydane będzie z urzędu przez Starostę Oświęcimskiego zaświadczenie w ciągu 12 miesięcy, licząc od dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do gruntu Skarbu Państwa. Zaświadczenia wydawane będą sukcesywnie.

Zaświadczenie jako potwierdzenie przekształcenia – na wniosek

Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Wiąże się to z wniesieniem opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek : wynosi 4 miesiące lub 30 dni w sytuacji uzasadnionej potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zmiany w księgach wieczystych i ewidencji gruntów

Zaświadczenia przekazywane są z urzędu zarówno do sądu wieczysto-księgowego oraz do operatu ewidencji gruntów.

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje odpłatnie. Roczna opłata za przekształcenie jest równa opłacie jaka obowiązywała w dniu 1.01.2019 r. Opłata należna za rok 2019 płatna jest w terminie do dnia 29.02.2020 r. Pozostałe w terminie do dnia 31.03 począwszy od 2020 roku.

Opłaty wnosi się przez okres 20 lat.

Można również dokonać wpłaty jednorazowej z bonifikatą wynoszącą dla gruntów Skarbu Państwa

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Całkowita spłata

Po dokonaniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje zaświadczenie również z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat lub opłaty jednorazowej. To zaświadczenie właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej lokalowej wpisu roszczenia o opłatę.

Sąd pobiera od wniosku o wykreślenie roszczenia opłatę stałą w wysokości:

  • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
  • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

 

 

 


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.