Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy regionu i sposoby wykorzystania potencjału turystycznego oraz kwestie społeczne i oświatowe, a także współpraca samorządów z przedsiębiorcami to główne tematy konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, który odbył się w Zatorze.