Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

26 czerwca w sali audiowizualnej im. J. Klęczara Internatu Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbyła się sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania.