Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3 nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.
4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.
Powyższy zapis nie wyklucza możliwości odbycia stażu podyplomowego oraz specjalizacji w ZOZ w Oświęcimiu w przypadku wolnych miejsc.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2) zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.
Wniosek na druku określonym w załączniku do ogłoszenia o naborze wniosków należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 września 2018 roku.
O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2018 roku.

Druki do pobrania:
Uchwała Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim – http://bip.powiat.oswiecim.pl/upload/Uchwa%C5%82a_Nr_126-820-2018_77151c.pdf

Wniosek – dok. pdf
Informacja o specjalizacjach w ZOZ w Oświęcimiu w 2018r. dok. pdf


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.