Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu przyznał nagrody finansowe w „Konkursie na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” oraz w „konkursie na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku – KALEJDOSKOP INICJATYW”

Konkurs na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej
z terenu Powiatu Oświęcimskiego”:

  1. Fundacja Miasto Pracownia – Torby promocyjne, bawełniane z hasłem “Bądź flamingiem
    w świecie wróbli” – 000,00 zł
  2. Klub Hipiczny IKARION – Zestaw elementów odblaskowych – kamizelka, zawieszka z logo Klubu i Starostwa – 500,00 zł
  3. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju “Pomocna Dłoń” – 500,00 zł

Nagroda może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyprodukowania materiału promocyjnego wybranego w konkursie.

„KALEJDOSKOP INICJATYW – konkurs na najlepszą inicjatywę realizowaną przez org. pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku”:

  1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “RAZEM” – Bezpłatne wyjazdy do placówek, instytucji i obiektów kulturalnych – teatr, opera, filharmonia, kino, muzeum. – 000,00 zł

Nagrody zostaną wpłacone bezpośrednio na konto organizacji pozarządowej.