cof

Starosta oświęcimski przeprowadził spotkanie dla osób zainteresowanych przyszłością zakładu termicznego przetwarzania odpadów na terenie kompleksu Synthos (tzw. spalarni).

Złożona inwestycja wymaga uzgodnień

Grupa Synthos od kilku lat planuje na swoim terenie budowę nowej instalacji termicznego przetwarzania odpadów, która ma zastąpić wysłużony kocioł węglowy. Strona społeczna zgłasza obawy. Inwestor zapewnia, że zastosowana technologia pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych substancji, a miasto uzyska nowoczesne i wydajne źródło ciepła. Władze Oświęcimia podkreślają, że prawo miejscowe pozwala na realizację inwestycji tego typu od lat siedemdziesiątych. W rozmowy z mieszkańcami i organizacjami ekologicznymi zaangażował się starosta oświęcimski, który zorganizował tak zwaną rozprawę administracyjną.

Na straży procedury

Starosta pełni kluczową rolę w procesie inwestycyjnym, choć nie jest stroną. Tak naprawdę – zgodnie z zapisami prawa budowlanego – starosta wydając pozwolenie na budowę wykonuje zadania administracji rządowej – wyjaśnia Aneta Staroń, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa oświęcimskiego starostwa. Częścią zadań starosty jest w tej chwili przeprowadzenie powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dzieje się to w ścisłej współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie. Uzgodnienie z RDOŚ jest niezbędne do tego, żeby możliwe było wydanie pozwolenia na budowę. To niewątpliwie trudna społecznie inwestycja. Jako urząd jesteśmy przede wszystkim strażnikiem poprawności procedury. Chcemy dodatkowo w ramach toczącego się postępowania środowiskowego zapewnić możliwie szeroki udział społeczeństwa w procedurze – wyjaśnia starosta oświęcimski, Zbigniew Starzec.

Rozprawa administracyjna, czyli konsultacje społeczne w praktyce

Prowadzona procedura stwarza możliwość udziału w ocenie oddziaływania nowej inwestycji na środowisko każdemu zainteresowanemu – czy jest to organizacja ekologiczna, czy mieszkaniec Oświęcimia. Termin na składanie uwag na piśmie minął 8 kwietnia. Urzędnicy zdecydowali się jednak na skorzystanie z rzadko stosowanego dodatkowego narzędzia, jakim jest rozprawa administracyjna. To nic innego jak spotkanie, podczas którego możliwe jest składanie uwag. Każda z nich będzie musiała zostać rozpatrzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 29 maja, w o godzinie 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ogłoszenia w tej sprawie pojawiły się na stronie internetowej powiatu, na tablicach ogłoszeń, w prasie, a także na stronie internetowej poświęconej inwestycji (www.energiaoswiecim.pl).

Na organizację rozprawy zdecydowaliśmy się dlatego, że jest to kolejną okazją do udziału strony społecznej w trwającej procedurze. To spotkanie dodatkowe. Starosta nie ma obowiązku jego organizacji, ale uważamy, że każda możliwość podjęcia dialogu jest wartościowa – dodaje Aneta Staroń – Rozmowy trwały ponad trzy godziny. Było kilkadziesiąt osób. Wydaje się, że wszystkie poruszone kwestie zostały omówione w wystarczającym stopniu. Mimo propozycji zawieszenia rozprawy, jej przedłużenia i zorganizowania kolejnego spotkania, mieszkańcy i ekolodzy nie zgłosili takiej potrzeby.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Synthosu, którzy odnosili się do kwestii najważniejszych dla mieszkańców i organizacji ekologicznych. Każdy z obecnych mógł zadać inwestorowi pytanie. Zgodnie z ustaleniami dodatkowe uwagi dotyczące oddziaływania projektu na środowisko można przesyłać do Wydziału Architektury i Budownictwa oświęcimskiego starostwa do 15 czerwca. Od 18 czerwca dostępny będzie natomiast protokół z rozprawy administracyjnej.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.