Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

w Powiatowym Zespole nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach, tradycyjnie już został zorganizowany Dzień Pamięci o nauczycielach wywiezionych ze szkoły i zamordowanych w Mauthausen-Gusen oraz w Dachau.