Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec wraz z Landratem Dachau Stefanem Löwlem uczcili 73. rocznicę wyzwolenia obozu KZ Dachau. Wspólny wieniec, złożony 29 kwietnia w miejscu pamięci Dachau, był symbolem partnerstwa obu powiatów.

Niemiecki obóz koncentracyjny, KZ Dachau założono w 1933 roku. 29 kwietnia 1945 został oswobodzony przez wojska amerykańskie. KZ Dachau pełnił rolę placówki wzorcowej dla zakładanych później, w tym w Oświęcimiu, kolejnych niemieckich obozów koncentracyjnych.

W Dachau uwięziono przeszło 250 tysięcy ludzi, w tym 40 tys. Polaków. Wolności doczekało 33 tys. więźniów, w tym 10 tys. Polaków.

W 1965 roku z inicjatywy byłych więźniów powstało Muzeum Pamięci Dachau, udostępniono pomieszczenia więzienne dla zwiedzających. W byłym budynku gospodarczym można obejrzeć wystawę dotyczącą historii i funkcjonowania obozu w latach 1933-1945, także film dokumentalny z dnia wyzwolenia obozu.

Od 2005 r. funkcjonuje jako Muzeum KZ-Gedenkstätte Dachau (Obóz Koncentracyjny – Miejsce Pamięci Dachau).

(NM)