Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r.
4. Analiza sprawozdania z przebiegu ferii zimowych.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

ZAPRASZAMY!