Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

swiecenie busowsdr

Autobus Mercedes Sprinter oraz bus Opel Vivaro dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych zostały oficjalnie przekazane dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku i Oświęcimiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach.

Siedemnastoosobowy Mercedes kosztował 289 tys. zł a dziewięcioosobowy bus Opel Vivaro 128 tys. zł. Zakup obu pojazdów został dofinasowany przez Powiat Oświęcimski w kwocie 50 tys. zł. PFRON na ten cel przekazał 270 tys. Pozostała kwota pochodziła z budżetów Miasta Oświęcim, Gminy Chełmek, Gminy Kęty oraz środków Fundacji im. Brata Alberta i Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów.

– Powiat Oświęcimski jest jednym z najbardziej prospołecznych powiatów w Polsce. Zakup przekazywanych dzisiaj samochodów był możliwy dzięki przykładnej współpracy Powiatu, Miasta Oświęcim, Gminy Chełmek, Gminy Kęty oraz PFRON-u. Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękuję – powiedział Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec.

Po symbolicznym przekazaniu kluczyków i dokumentów przez fundatorów samochody zostały poświęcone przez ks. dziekana Józefa Pilcha z Bulowic i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który jest Prezesem Zarządu Fundacji im. Brata Alberta.

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i mieszkańcy DPS Bulowice dziękując Staroście oraz innym osobom zaangażowanym w zakup samochodów wręczyli im wykonane własnoręcznie ceramiczne busiki.