7 lutego w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych w Oświęcimiu miało miejsce podpisanie umowy o współpracy. Placówka podpisała ją z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Chrzanowie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele ZUS: dyrektor Oddziału ZUS w Chrzanowie Marta Pieczka, zastępca dyrektora ZUS w Chrzanowie Marcin Kymona, kierownik Inspektoratu ZUS w Oświęcimiu Jacek Pyrek oraz przedstawiciele Powiatu Oświęcimskiego – Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, Wicestarosta Jarosław Jurzak, Członek Zarządu Powiatu Ewa Pawlusiak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Monika Stalica. PZ nr 4 w Oświęcimiu jest jedyną szkołą średnią z którą do tej pory ZUS podpisał umowę o współpracy.