Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Ruszyła kolejna edycja programu, dzięki któremu możliwa jest realizacja zadań edukacyjno-rekreacyjnych dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski, który przeznaczył na ten cel 100 tys. zł.

Zadaniem projektu jest szerzenie wiedzy, propagowanie dobrych praktyk w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz międzyszkolna integracja uczniów. – Program skierowany jest do uczestników kół ekologicznych utworzonych we wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Oświęcimski. Wystarczy zgłosić chęć udziału w wycieczce w odpowiedzialnej za nią placówce – wyjaśnił Jarosław Jurzak, wicestarosta. W ramach tegorocznej edycji programu ECOAKTYWNI dofinansowanie przyznano sześciu propozycjom przygotowanym przez samorządy uczniowskie poszczególnych szkół.

Koło turystyczne Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu proponuje wyjazdy dydaktyczno-przyrodnicze szlakami Beskidów – Beskid Wyspowy, a także dwudniowy wyjazd w Pieniny połączony ze spływem Dunajcem.

Koło narciarskie Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu organizuje pięciodniowy wyjazd ekologiczno-turystyczny na narty w rejon Kasprowego Wierchu i Podhala. Wycieczkę urozmaicą wizyta na basenie termalnym, zapoznanie z ekologiczną hodowlą bydła i owiec oraz technologią produkcji ekologicznych wyrobów z mleka.
Koło ekologiczne Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zaprasza do udziału w pięciodniowym wyjeździe ekologiczno-turystycznym „Kotlina Kłodzka – Góry Stołowe”. W programie założono m.in. zwiedzanie kopalni złota – Złoty Stok, wizytę w gospodarstwie agroturystycznym, zajęcia Nordic Walking w Parku Zdrojowym w Polanicy, zwiedzanie Kłodzka iTwierdzy Kłodzkiej.

Koło turystyki pieszej Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach będzie realizowało projekt pod nazwą „Ekologia w młynie, na termach i w kopalni soli”. Program przewiduje dwa dni aktywnego wypoczynku na termach w Uniejowie połączonego z warsztatami w zagrodzie młyńskiej, prelekcją na temat aspektów ekologicznej eksploatacji soli i zwiedzaniem Kopalni Soli w Kłodawie.

Z kołem górskim Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach „Podróże z Kopernikiem” będzie możliwość poznać tajemnice i uroki Kotliny Kłodzkiej. W czasie czterodniowego wyjazdu młodzież zwiedzi zamek Książ, Twierdzę Kłodzką, kopalnię Złoty Stok, Kudowę Zdrój oraz zapozna się z walorami Narodowego Parku Gór Stołowych.

Koło pasjonatów kajaków Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach zorganizuje pięciodniowy spływ kajakowy szlakiem rzeki Czarna Hańcza. Wyjazd uatrakcyjnią zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego, spacer po parku pałacowym, zwiedzanie klasztoru nad jeziorem Wigry oraz wizyta w Treblince. Ponadto w programie przewidziano wizytę w aquaparku oraz przejazd wigierską koleją wąskotorową.

Współorganizatorem wyjazdów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, który odpowiada m.in. za wstępną weryfikację planów wycieczek i przygotowane dokumenty.