Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

Oświęcim. Policyjna akcja "Znicz 2017". Szczegóły organizacji ruchu w dniach 28.10.br. - 02.11.br. - wokół oświęcimskich cmentarzy

Policjanci przypominają, że w dniach od 28 października do 2 listopada br. wokół oświęcimskich cmentarzy parafialnego i komunalnego obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Cmentarz Parafialny – zmiana organizacji ruchu od 31.10 br. do 2 listopada br. Będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Piłsudskiego oraz zakaz skrętu w lewo i w prawo z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Chopina, do której dojazd będzie poprowadzony objazdem określonym na tablicach informacyjnych czasowej organizacji ruchu. Dodatkowo na wyjeździe z parkingu przy Cmentarzu Parafialnym na ulicę Dąbrowskiego będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo. W dniu 1 listopada br. na Placu Targowym w Oświęcimiu będą udostępnione dodatkowe miejsca parkingowe.

Cmentarz Komunalny - zmiana organizacji ruchu od dnia 28.10 br. do dnia 2.11 br. W związku z trwającą budową północnej obwodnicy Oświęcimia. Zmiana zakłada ruch jednokierunkowy ulicami wokół cmentarza komunalnego. Będą dwa jednokierunkowe wjazdy w kierunku Cmentarza Komunalnego, Jeden z ulicy Żeromskiego pierwszym odcinkiem ulicy Norwida oraz drugi z ulicy Dąbrowskiego drugim odcinkiem Norwida, a następnie wspólny ruch w jednym kierunku ulicą Norwida do ulicy Wiklinowej. Następnie ulicami: Wiklinową, Wysokie Brzegi ruch jednokierunkowy poprowadzony będzie do ulicy Szpitalnej.

Ponadto wjazd z ulicy Dąbrowskiego w drogę wewnętrzną, łączącą ulicę Norwida zostanie czasowo zamknięty. Natomiast dotychczasowa możliwość wjazdu z ulicy Zwycięstwa w ulicę Norwida, ze względu na prowadzoną budowę obwodnicy została zlikwidowana.