Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Oświęcim

KGP. Ponad 23 tysiące kandydatów do służby w Policji. Szczęściarzami zostało 4151

Z ponad 23 tysięcy kandydatów do służby w Policji w 2017 roku przyjęto 4151 nowych policjantów – właśnie tylu pozytywnie zostało ocenionych do służby w naszych strukturach. Jak się okazuje mimo konkurencyjnego rynku pracy policjant to cały czas atrakcyjny zawód dla wielu młodych ludzi, często z dużą pasją i chęcią niesienia pomocy innym. To dobry wynik, tym bardziej, że liczba etatów w Policji wzrosła w zeszłym roku aż o 1000 ze 102 309 na 103 309. A więc biorąc pod uwagę stan etatowy Policji z 2015 roku brakowałoby zaledwie 3588 policjantów i byłby to kolejny rok po 2016 z najniższym wskaźnikiem wakatów od 28 lat.

Jak wynika z danych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji według stanu na 1 stycznia 2018 roku liczba wakatów w całej Policji wyniosła 4588, przy czym w samych garnizonach - 4158 (bez KGP, CLKP i Szkół Policji). Dla przykładu 1 stycznia 2012 roku liczba wakatów wynosiła 4994, w 2013 roku 6191, a w 2014 roku 5440. W zeszłym roku odnotowano najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów – tylko 2,5%. Należy podkreślić, że w 2017 roku dzięki staraniom kierownictwa Policji, MSWiA i polskiego Rządu liczba etatów w Policji wzrosła aż o 1000 ze 102 309 na 103 309.

Chętnych do założenia policyjnego munduru, jak widać nadal nie brakuje, chociaż jest ich rzeczywiście mniej niż do roku 2014. W 2017 roku zarejestrowanych kandydatów do Policji było 23206. To o 800 więcej niż w roku poprzednim, chociaż niektóre media błędnie informowały, że chętnych do służby w Policji nie ma w ogóle. Od kilku lat zauważalny jest stały poziom zainteresowania pracą w Policji.

Z ponad 23 tysięcy kandydatów w 2017 roku do służby w Policji przyjęto 4151 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi tej największej formacji mundurowej w kraju. Już te liczby pokazują, jakie trudności stwarza kandydatom dobór do Policji, - spośród ponad 23 tys. szczęściarzami została zaledwie 1/5 z nich. Deklarujemy jednak, że tak jak w poprzednich latach nie możemy pozwolić na obniżenie jakości.

To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Policyjna służba nie należy do najłatwiejszych, ale często daje dużo satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy uratowane zostaje czyjeś życie, czego dowodem są przykłady z codziennej służby.
Polska Policja nie może sobie pozwolić na to, aby zmniejszyć progi wymagań. Policja zapewnia bezpieczeństwo wszystkim obywatelom naszego kraju, dlatego jej szeregi zasilają tylko najlepsi.

Rekrutacja w Małopolsce: